FishBase for the Americas

Lokale naam

(e.g. Arapaima)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wetenschappelijke naam

Advanced Match
Genus
(e.g. Epinephelus)
Soort(en)
(e.g. striatus)

Genus + Soort(en)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Verander de optie van het veld Genus van "is" naar "bevat" om zonder genusnaam te zoeken

Verklarende woordenlijst

(bv.oophagy)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Informatie per familie

Familie-informatie
Alle vissen
Nominale soort(en)
Identificatie
Afbeeldingen
Determinatiesleutels
Referenties (FishBase)
Ontbrekende foto's
Postzegels
Grafieken
Ecologie matrix
Opmerking: Lijsten kunnen onvolledig zijn. Sommige lijsten zijn zeer lang en vragen enige tijd om te laden
Informatie per land / eiland

Alle vissen
Zoet water
Marien
Geïntroduceerd
Endemisch
Bedreigd
Gevaarlijk
Rifbewoner
Pelagisch
Diepzee
Commercieel
Aquacultuur
Aquariumhandel
Invasiviteit
Sportvissen
FAO aquacultuur
FAO vangsten
ICES vangsten
Sea Around Us
Verlies van vis
Identificatie
Determinatiesleutels
Veldgids
Voorkomen
Referenties
Ontbrekende data
Ontbrekende foto's
Ecopath parameters
Ecologie matrix
Checklist (extended)
Landinformatie
FAO profiel
ReefBase-informatie
Verdragen en Conventies
Medewerkers
Postzegels met vissen
Lokale namen
Paaiaggregaties
Opmerking: Lijsten kunnen onvolledig zijn. Sommige lijsten zijn zeer lang en vragen enige tijd om te laden
Note: A new dropdown list will appear if a country has a sub-country (ex. Canada, USA, etc.)
Informatie per ecosysteem

Alle vissen
Puntgegevens
Voedselpiramiden
Ecopath parameters
Opmerking: Lijsten kunnen onvolledig zijn. Sommige lijsten zijn zeer lang en vragen enige tijd om te laden
Informatie per onderwerp

Trofische ecologie
Dieet
Voedselitems
Voedselconsumptie
Rantsoen
Predatoren

Fysiologie/Gedrag
Metabolisme
Kieuwoppervlak
Hersenen
Zicht
Visgeluiden
Zwemsnelheid

Levenscyclus
Groei
Lengte-gewicht relatie
Lengtefrequenties
Rekrutering
Voortplanting
Maturiteit
Paaien
Fecundity
Eieren
Ei-ontwikkeling
Larven
Larvale populatiedynamiek
Abundance

Gebruik
Aquacultuur
Aquacultuurprofielen
Introducties
Ziektes
Ciguatera
Verwerking
Ecotoxicologie
Genetica
Allelfrequenties
Erfelijkheid
Otoliths
Mass conversion

Allerlei
Verdragen en Conventies
CITES
CMS
Nationale databanken
Namen per taal
Medewerkers
Publieke aquaria
Expedities
Video
Postzegels met vissen
Uploaded photos online
Opmerking: Lijsten kunnen onvolledig zijn. Sommige lijsten zijn zeer lang en vragen enige tijd om te laden
Tools
Identificatie
Determinatiesleutels
Schadelijke introducties
Viscollecties
Opmerking: Tools zonder keuzeknop zijn beschikbaar op de overzichtspagina van de soort.
Referenties
Auteur
(e.g. Randall)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jaar
Titel
(e.g. Gilbert Islands)
Bron
Referentienummer
(e.g. 32 or 32, 123, 2700)

Tijdschriften over vissenICES publicaties

You can search references also in the independent Catalog of Fishes.You can search references also in the independent Catalog of Fishes.
Associated Journal

Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2020: 0.928; link to old content 1970-2020) and Journal of Fish Biology (2.038, 2019 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.

Indexed Journal

Cybium (editor: SFI, Socit Franaise dIchtyologie)

For journal editors: Would you wish that your journal were indexed in FishBase, please contact our librarian.

Referenties die FishBase citeren

Hoe FishBase citeren
Citeer gegevens uit FishBase met de hoofdreferentie en/of referentie van de desbetreffende gegevens, ter waardering van het werk van de oorspronkelijke auteurs

Citeer FishBase als
Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2022. FishBase.
World Wide Web electronic publication.
www.fishbase.org, version (08/2022).

Disclaimer
FishBase present information on fishes as correctly as possible. However, we can not exclude errors, and neither we nor our partners can be held responsible for any damage that may arise from these.

Copyright
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. (CC-BY-NC)

You are welcome to include text, numbers and maps from FishBase in your own web sites for non-commercial use, given that such inserts are clearly identified as coming from FishBase, with a backward link to the respective source page. Photos and drawings belong to the indicated persons or organizations and have their own copyright statements. Photos and drawings with CC-BY or CC-BY-NC copyrights can be used without further permission, with full attribution to the person or organization and the indication 'from FishBase'

Opmerking: FishBase is ook beschikbaar op CD-ROM/DVD, zie de FishBase homepage of het FishBase boek voor meer informatie. FishBase werd gecreëerd met behulp van verschillende partners en met de ondersteuning van de EG en andere donors

This is a subset of FishBase. Go to global FishBase for additional options.


Species ID
FishBase Team | Web Stats |Touch screen | Labels RDE |
For web site techincal issues only : WebMaster
For comments : Comments & Corrections
Page last modified on 21 April 2010
FishBase mirror: Sao Paulo, Brazil
update ver. 08/2022