Anampses caeruleopunctatus, Bluespotted wrasse : fisheries, aquarium

You can sponsor this page

Anampses caeruleopunctatus Rüppell, 1829

Bluespotted wrasse
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2050
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Anampses caeruleopunctatus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Google image

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Eupercaria/misc (Various families in series Eupercaria) > Labridae (Wrasses) > Corinae
Etymology: More on author: Rüppell.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม เกี่ยวกับหินโสโครก; ระดับความลึก 3 - 30 m (Ref. 1602). Tropical; 36°N - 35°S, 25°E - 112°W

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Indo-West Pacific: Red Sea and South Africa, including the southeast coast (Ref. 4392) to Easter Island, north to Japan (Ref. 38029), south to Australia. Not found in the Hawaiian Islands, but replaced by the closely related Anampses cuvier.

ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 42.0 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 30573)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 9; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 11-13; เงี่ยงครีบก้น 3; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 11 - 13. This species is distinguished by the following characters: 27 lateral-line scales; 18-25 gill rakers; mid-dorsal region of nape is naked or with small deeply embedded scales continuous across the dorsal part of nape (more apparent in dried specimens); relatively elongate body with depth 2.3-3.2 in SL; body width 2.2-2.7 in depth; head length (HL) 2.6-3.1 in SL; snout 2.3-2.7 in HL; eye 2.6-3.7 in snout; flexible dorsal spines; caudal fin truncate to slightly rounded; pectoral fins 1.6-1.9 in HL; pelvic fins 2.1-2.5 in HL. Body colour of Initial Phase (IP): brown to orange-brown, a dark edged pale blue spot on each scale; head reddish-brown to orange-brown, with dark-edged narrow blue bands; dorsal fin brown to brownish-red with small dark-edged blue spots, a narrow blue margin and black submarginal line; anal fin brownish-red to red and 2 or 3 rows of small dark-edged blue spots, a narrow blue margin, and black submarginal line; caudal peduncle with reddish hue on upper and lower margins; caudal fin brown to reddish-brown with small dark-edged blue spots and blue margins; pectoral base with a dusky orange-red bar, edged in blue, the upper portion blackish. Colour of Terminal Phase (TP): each scale of body olive with a dark-edged blue vertical line (except on thorax, abdomen, and nape where the blue segments are shorter and variously oriented); head with irregular, narrow, dark edged, blue bands, a broad blue band across anterior interorbital space; most individuals with a broad light green bar on side centered on sixth dorsal spine, the area anterior to this and the region of the nape coloured reddish to reddish-brown; dorsal and anal fins reddish with broad margins and basal stripes of bright blue, dorsal with a median band of small dark-edged blue spots and the anal with one or two blue stripes in middle of fin; reddish caudal fin with prominent blue margins and blue stripes along rays, but with an upper and lower zone of fin largely free of blue; pectoral base with an orange or orange-brown blue-edged bar, the upper portion of which is blackish. It has been reported that during courtship, the blue band between the eyes and around the mouth, and the single light green bar on the body of the male became brighter (Ref. 94255).

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

Adults are found on the surge zone of coral reefs or rocky coasts (Ref. 9710, 58534). They occur singly or in pairs (Ref. 9710). Tiny juveniles swim with head towards the bottom and slowly undulate the body, looking like a floating leaf in the current (Ref. 48636). Young feed primarily on small crustaceans and polychaetes, adults switch to larger crustaceans and mollusks as well as polychaetes (Ref. 1602). They bury at night (Ref. 9710). Oviparous, distinct pairing during breeding (Ref. 205). Occasionally trawled (Ref. 30573). Not common in fish markets. Minimum depth reported taken from Ref. 30874.

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Oviparous, distinct pairing during breeding (Ref. 205). Males build dish shaped nests and guard the eggs (Ref. 205).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Westneat, Mark | ผู้ร่วมมือ

Westneat, M.W., 2001. Labridae. Wrasses, hogfishes, razorfishes, corises, tuskfishes. p. 3381-3467. In K.E. Carpenter and V. Niem (eds.) FAO species identification guide for fishery purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific. Vol. 6. Bony fishes part 4 (Labridae to Latimeriidae), estuarine crocodiles. FAO, Rome. (Ref. 9823)

IUCN Red List Status (Ref. 130435)

  Least Concern (LC) ; Date assessed: 12 July 2008

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

การประมง: มีการค้าเพียงเล็กน้อย; สถานที่แสดงสัตว์และพืชน้ำ: การค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
Electrophoreses
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 123201): 24.7 - 29.3, mean 28.2 °C (based on 2920 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82804):  PD50 = 0.5002   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00977 (0.00470 - 0.02030), b=3.07 (2.89 - 3.25), in cm total length, based on LWR estimates for this (Sub)family-body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.4   ±0.42 se; based on food items.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ขนาดกลาง, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลา 1.4 - 4.4 ปี (Preliminary K or Fecundity.).
Fishing Vulnerability (Ref. 59153):  Low to moderate vulnerability (32 of 100).
Price category (Ref. 80766):   Very high.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 43.9 [26.8, 68.9] mg/100g; Iron = 0.552 [0.328, 0.983] mg/100g; Protein = 18.6 [15.7, 20.8] %; Omega3 = 0.128 [0.087, 0.189] g/100g; Selenium = 29.2 [18.3, 49.1] μg/100g; VitaminA = 97.6 [31.4, 331.3] μg/100g; Zinc = 1.33 [0.97, 2.06] mg/100g (wet weight);