Cirrhinus cirrhosus, Mrigal carp : fisheries, aquaculture, gamefish

You can sponsor this page

Cirrhinus cirrhosus (Bloch, 1795)

Mrigal carp
Upload your photos and videos
Pictures | Google image
Image of Cirrhinus cirrhosus (Mrigal carp)
Cirrhinus cirrhosus
Picture by Lovshin, L.

Classification / Names Tên thường gặp | Các synonym ( Các tên trùng) | Catalog of Fishes(Giống, Các loài) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

> Cypriniformes (Carps) > Cyprinidae (Minnows or carps) > Labeoninae
Etymology: Cirrhinus: Latin, cirrus = curl fringe (Ref. 45335).
More on author: Bloch.

Issue
The species Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822) is considered as valid in Eschmeyer (CofF ver. May 2011: Ref. 86870) following Menon (1999: Ref. 41236). Please send references, or more studies are needed.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range Sinh thái học

; Nước ngọt; Thuộc về nước lợ Sống nổi và đáy; di cư trong nước ngọt (Ref. 51243); Mức độ sâu 5 - ? m (Ref. 4832). Tropical; 28°N - 7°N

Sự phân bố Các nước | Các khu vực của FAO | Các hệ sinh thái | Những lần xuất hiện | Point map | Những chỉ dẫn | Faunafri

Asia: native to large rivers in the Indian subcontinent (Ref. 12693). Has been so widely transported in connection to aquaculture that its natural distribution can no longer be determined (Ref. 33488).

Bộ gần gũi / Khối lượng (Trọng lượng) / Age

Maturity: Lm ?  range ? - ? cm
Max length : 100.0 cm SL con đực/không giới tính; (Ref. 33488); common length : 40.0 cm TL con đực/không giới tính; (Ref. 6028); Khối lượng cực đại được công bố: 12.7 kg (Ref. 4832)

Short description Hình thái học | Sinh trắc học

Các tia vây lưng cứng (tổng cộng): 0; Các vây lưng mềm (tổng cộng): 12-15; Động vật có xương sống: 39. Body plain greyish; 12-15 branched dorsal rays (Ref. 43281).

Sinh học     Tự điển (thí dụ epibenthic)

Adults inhabit fast flowing streams and rivers (Ref. 41236). Can tolerate high levels of salinity. Juveniles are omnivorous to about 5 cm TL, adults are almost entirely herbivorous. Feed on plankton, but also grazes on algae. Spawning occurs in marginal areas of the water body with a depth of 50-100 cm over a sand or clay substrate. A 6 kg female can lay a million eggs (of 1 mm diameter) (Ref. 6028). Widely cultured in India but fails to breed naturally in ponds, thus induced breeding is done. Fishery harvests 40 cm fish weighing 1000 g and of about 3 years. A very active fish that thrives in ponds but spawns in swift rivers. Fingerlings are in great demand for stocking ponds between July and November (Ref. 4832).

Life cycle and mating behavior Chín muồi sinh dục | Sự tái sinh sản | Đẻ trứng | Các trứng | Sự sinh sản | Ấu trùng

Main reference Upload your references | Các tài liệu tham khảo | Người điều phối | Người cộng tác

Roberts, T.R., 1997. Systematic revision of the tropical Asian labeon cyprinid fish genus Cirrhinus, with descriptions of new species and biological observations on C. lobatus. Nat. Hist. Bull. Siam Soc. 45:171-203. (Ref. 33488)

IUCN Red List Status (Ref. 126983)

  Dễ bị tổn thương, xem Sách đỏ của IUCN (VU) (D2); Date assessed: 17 March 2011

CITES

Not Evaluated

CMS (Ref. 116361)

Not Evaluated

Threat to humans

  Harmless

Human uses

Các nghề cá: tính thương mại cao; Nuôi trồng thủy sản: Tính thương mại; cá để chơi: đúng
FAO - Publication: search | FishSource |

Thêm thông tin

Tên thường gặp
Các synonym ( Các tên trùng)
Trao đổi chất
Các động vật ăn mồi
Độc học sinh thái
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Tổng số cá thể đẻ trứng
Sự sinh sản
Các trứng
Egg development
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
Sinh trắc học
Hình thái học
Ấu trùng
Sự biến động ấu trùng
Bổ xung
Sự phong phú
BRUVS
Các tài liệu tham khảo
Nuôi trồng thủy sản
Tổng quan nuôi trồng thủy sản
Các giống
Di truyền
Tần số alen
Di sản
Các bệnh
Chế biến
Nutrients
Mass conversion
Người cộng tác
Các tranh (Ảnh)
Stamps, Coins Misc.
Các âm thanh
Ngộ độc dạng ciguetera
Tốc độ
Dạng bơi
Vùng mang
Otoliths
Não bộ
tầm nhìn

Các công cụ

Special reports

Download XML

Các nguồn internet